hiyeroglif

  • bugün hepimizin hayatında olan emojilerden bir farkı yoktur. vardır da, yoktur hani...

    salıkcakta yükseldik şimdi alçalıyoruz.
  • mısırlıların genelde taşlara yazdıkları eski lahit yazılardır. okuyabilen çok azdır.
  • Hieros(kutsal)+Graphia (yazı) kelimelerinden oluşmuştur. Kutsal yazı anlamına gelir.
  • Hiyeroglif, antik döneme ait bir yazı sistemi. Birçok türü olan hiyerogliflerin en bilinen türü Mısır hiyeroglifleridir. Ayrıca Luvi hiyeroglifleri ve Urartu hiyeroglifleri de bu yazı sisteminin Mezopotamya'da kullanılan diğer örneklerindendir. Girit hiyeroglifleri ise Girit Uygarlığı tarafından kullanılan başka bir tür hiyerogliftir.