her doğruyu her yerde söyleyememek

  • Söylesen patavatsız diyorlar
  • yok ben söylerim duramam ki
  • bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. cümlesinin hayatla bütünlemiş halidir.
  • ülkemizin genel sorunudur. doğru ama kime göre, neye göre? bu doğru kimin işine geliyor, kimi yaralıyor? bırakınız efendim. doğru olan şey içinizi de yaksa doğrudur. evrensel bir mefkumdur. ha, bana gelip "1829 olayları bizim tarihimizden ele alarak inceleyince "yunan isyanı", yunan tarihinden bakınca "bağımsızlık savaşı" oluyor. bu nasıl olabiliyor, nerede bilginin evrenselliği?" diye soracaklarınız da olabilir. burada yapılan şey, doğruluğu genelgeçer olan, yani kabul gören bir olayın yorumlanmasıdır. yani her iki taraf da doğruyu yorumlamış oluyor... "vakitsiz öten horozun başını keserler" misali, doğruları konuşmaktan vazgeçmemeliyiz. eğer vazgeçersek, dün "kırım'da rus işgali" başlığıyla haber başlığı paylaşıp, bugün "rusların kırım'daki beşinci yılı dolayısıyla erdoğan kırım'a camii açılışına davet edildi." başlığını paylaşabiliriz. yapmayalım lütfen.(bkz: omurgasızlık)