harud ile marud

  • yeryüzüne insan olarak gönderilen iki melektir. birçok hikaye vardır bu melekleri anlatan. öncelikle bu melekler insanlara bakıp neden günah işlediklerine anlam veremezler ve allaha sorarlar bunu. allah da onlara "onların yerinde siz de olsaydınız aynısını yapardınız." der. ancak melekler itiraz eder ve allahın içlerinden iki kişiyi seçmelerini söylerler dünyaya göndermek için. melekler kendi aralarında harud ile marud adlı iki meleği seçerler ve dünyaya gönderilirler. insanların yaptığı her şeyi yaparak cezaya çarptırılırlar sonunda kıyamate kadar. bir yerde baş aşağı sarkık şekilde dilleri çıkmış şekilde bulunurlar. bir rivayete göre insanlar onları görmek için bulundukları yere gidermiş ve bir gün biri girdiğinde korkunçluğa kapılıp "bismillahirrahmanirrahim." demiş. o anda harud ile marud adamın dinini sormuşlar ve müslüman olduğunu öğrenmişler ve sevinmiş bu iki melek. sonunda cezamızın bitmesine az kaldı diyerek.

    ibretlik bir öyküdür ancak tam anlatan bir yeri bulamadığımdan koyamadım ama araştırırsanız hikayeyi genel hatlarıyla öğrenirsiniz.
  • Bir rivayete göre ise Babil'de insanlara büyü yapmayı öğrettikleri anlatılır.