hapşu

  • hapşurma eylemini yaparken çıkan sestir.akabinde "çok yaşa" yahut "iyi yaşa" şeklinde temennilerde bulunulur.
    bulunulmasa da olur ama yapıyoruz böyle şeyler işte..