geceye bir mustafa kemal atatürk sözü bırak

 • egemenlik kayıtsız şartsız milletindir


 • “Ey Türk gençliği!  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır.

  Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!

  Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

  Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

  Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

  Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

  Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!  Mustafa Kemal Atatürk  20 Ekim 1927
 • Egemenlik verilmez, alınır.
 • istikbal göklerdedir

  (bkz: kim ulan bu elon musk)
  (bkz: barış özcan)
 • Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Aslında atatürk'ü pek de tanımadığımı yüzüme vuran başlıktır.

  Okulda anlatılanlar dışında şahsı, düşünce dünyası hakkında pek de bir şey bilmediğimi fark ettim. Geçenlerde ilk kez okuduğum birkaç sözünü paylaşayım gene de:

  "Geçmişte, özellikle Tanzimat döneminden sonra, ecnebi sermayesi memlekette‚ müstesna bir yere sahip oldu. Ve bilimsel anlamda denilebilir ki, devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, yeni Türkiye de bunu kabul edemez. Burası esir ülkesi yapılamaz."

  "Tanzimatın açtığı serbest ticaret devri, Avrupa rekabetine karşı kendisini savunamayan ekonomimizi bir de iktisadi kapitülasyon zinciriyle bağladı. Teşkilat ve ferdî kıymet bakımından bizden çok kuvvetli olanlar yurdumuzda bir de fazladan olarak imtiyazlı durumda bulunuyorlardı. Temettü vergisi vermiyorlardı, gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı, istedikleri zaman eşyayı, istedikleri eşyayı istedikleri şartlar altında memleketimize sokuyorlardı. Bütün iktisat şubelerimize bu sayede mutlak surette hakim olmuşlardı. Efendiler, bize karşı yapılan rekabet hakikaten çok gayri meşru, hakikaten çok kahil idi. Rakiplerimiz, bu suretle, gelişmeye elverişli sanayimizi de mahvettiler, ziraatımıza da zarar verdiler. İnkişaf ve tekamül, İktisadi ve maliyemizin önüne geçtiler."

  "Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için mutlaka avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri avrupa'nın emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler ortaya çıktı. Oysa hangi istiklâl vardır ki, yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Tarihte böyle bir olayı yaratmaya kalkışanlar zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır."

  Kaynak: hulki cevizlioğlu - bütün kaleler zapt edilmedi 22. Baskı sf. 27-28
 • ''ordular ilk hedefiniz akdeniz. ileri!''
  "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır."
 • "Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı bu yaptıklarımın hiç birini yapamazdım..."
 • "artık türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar."

  bu arada başlığı açan arkadaşa çok teşekkürler, neşem yerine geldi bir anda.
 • ''hayatda en hakiki mürşit ilimdir''
 • "muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."