fiyasko

  • başarısız, kötü sonuç anlamında kullanılan kelime dilimize İtalyancadan gelmiştir. italya'da alelade bir şişe anlamına gelen fiyasko kelimesinin hikayesi şöyledir; Venedikli şişe işçileri üretim aşamasında en ufak bir hata bile olsa bunu fiyasko kabul edip o şişeyi ayırırlarmış, böylece potansiyel bir vazo yerine sıradan bir şişe kalırmış ellerinde.