ernest renan

  • "İnsan, ne ırkının, ne dilinin, ne de dinin, ne de nehirlerin izlediği yolun, ne de sıradağların esiridir. Temiz ruhlu ve sıcak kalpli insanların bir araya gelmesi manevî bir şuur yaratır ki, buna millet denir" sözlerinin sahibi olan fransız yazar.
    Bulunduğu zamanın avrupası göz önünde bulundurduğumuzda dikkat çekici bir şekilde ırkçılıktan uzak bir anlayışa sahip. Ve bu millet anlayışı ilk kez kendisi tarafından dile getiriliyor.
    (bkz: Devletin genel teorisi)(bkz: kemal gözler)
  • Milleti din dil ırk gibi maddi değerlerle değil de ortak bir geçmişi olan ve manevi değerlere birbirine bağlı insan topluluğu olarak tanımlayan abimiz. Zira Anayasanın 2.maddesinde belirtilen ATATÜRK milliyetçiliği kavramı tam olarak budur.