dünyanın evrende bir kum tanesi kadar küçük olması

4 entry daha

  • Dünyanın evrende ne kadar az bir yer kapladığını anlatmak için yapılan benzetmedir. Dünyadaki kum tanelerinin hepsini sayamayacağınız ve evrenin boyutunu tam olarak bilemeyeceğiniz için doğru yada yanlış olduğunu kanıtlayamayız.

    Ayrıca evrenin genişlemesini, bir hız ile kıyaslamak hatalıdır. Evren her yönden genişlemektedir tıpkı bir balonun şişmesi gibi. Hız ise bir objenin birim zamanda yaptığı yöneyli yer değiştirme miktarına verilen isimdir. Dolayısıyla evrenin genişlemesini, ışık hızıyla kıyaslamak; suyun sıcaklığını kg cinsinden ifade etmeye çalışmaktır.

    Ayrıca 2; Evrenin genişlemesinden dolayı ışığın bize ulaşamama sebebi, sadece ışığın bu yolu yeterli sürede kat edemiyor olmasından kaynaklanmayabilir. evren genişlerken, ışığın kırmızıya kayma eğilminde olduğu unutulmamalıdır (bkz: doppler etkisi)
  • (bkz: insanın kendini çok değerli bir varlık olarak görmesi)
  • Evrende dünya konumu dünyada insan konumu
    Ama insana sorsan kendisinden büyük kimse yok
  • (bkz: kafa ütüleyen bilimtapar zırvaları)
4 entry daha