devlet

 • dünyanın neresinde olursanız olun işinizin asla düşmemesini umduğum gereksiz yapılanmadır.
 • sürekli istismarından kaçtığımız / kaçmaya çalıştığımız üvey babadır.
 • bir toprak üzerinde siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.
 • insanlık kadar önemli bir organizasyon
 • Toplum sözleşmesine dayalı olarak oluşturulmuş temel yapının oluşturduğu ve bir karar merci olarak hayatını idame ettiren yapıdır.Bakalım modern devletlerin sonu ne zaman gelecek
 • Devlet denilen yapının konumunu , çekilirliğini ,devletin erglerini elinde bulunduran yöneticilerin ufku şekillendirir.
  Afganistan devleti ile danimarka devleti, tepeden bakıldığında her ikisi de devlet.
  Belirli bir coğrafi konumu var , yasaları var , halk var ve en tepede yönetimler var.
  Buraya kadar herşey normal .
  Iste bundan sonrası önemli.
  Eğer bugün bu iki ülke, bu iki devlet , aynı kulvara bile giremiyorsa, bu tamamen halkın sosyo-kültürel yapısı ve bu yapıdan türeyen yöneticilerin kafa yapısıdır etken.
  Dolayısıyla devlet denilen yapı özünde çok da öcü olmayıp, onu o hale getirenler yine halkın içinden çıkardığı kendilerinden birileridir ...
 • Platon'un Sokrates'in hayal ettiği ideal devlet modelini anlattığı eseridir. Devlette insanlar; çalışanlar, bekçiler ve yöneticilerden oluşur. Çalışanlar işçiler, çiftçiler ve zanaatkarlardır. Bekçiler ise devleti koruyan askerlerdir. Yöneticiler ise devleti yönetirler. Çalışan sınıfının kanaatkarlık, bekçi sınıfının cesaret, yöneticilerin ise bilgelik erdemleri bulunur.
 • hem çok önemli hem de olmasa daha güzel olacakmış hissi veren yapılaşma, kavram.
 • insanların, cemiyetlerin, toplumun bir arada yaşayan/yaşamasını sağlayan yegane kurum.