dede korkut

  • türklerin önce orta asya'da ki ilk yurtlarında, sonra batıda, doğu anadolu ve azerbeycan'da yaşadıkları tarihin geniş yansımaları şeklinde karşımıza çıkarlar. yarı manzum, yarı mensur eserlerdir. büyüklük bakımından hepsi bir bütünlük oluşturan 12 destandan oluşurlar. orjinal nüshalarından biri dresden'de biri vatikan'da bulunmaktadır. bu iki nüshaya dayanarak hazırlan eseri 1964 yılında türk kültürünü araştırma enstitüsü yayınlamıştır.