bushcraft

  • Kısaca doğanın sağladığı kaynakları, doğada hayatta kalmak ve başarılı olmak için kullanma sanatı olarak tanımlanabilen bushcraft aslında insanın doğada yaşamını kolaylaştırmak ve daha verimli hale getirmek için elinde bulunan materyalleri en iyi nasıl kullanacağını ortaya çıkarabilme sanatıdır.
  • Bushcraft bir grup bilgi ve beceri seti ve bilgi tabanına verilen genel tanımdır. Merkezinde doğa sevgisi içerir ve kişinin doğada çevresini tanımasına ve onun sayesinde hayatını idame ettirebilmesini sağlar. Kısaca doğada hayatı idame ettirebilme disiplinidir.

    Kaynak: https://www.bushcraftokulu.com/bushcraft/