bâtılı tasvir sâfi zihinleri idlâl eder

  • tasvir hayale, oradan da kalbe akseder. Bundandır ki sade günlük konuşmalarımızda değil, açılan başlıklarda dahi bu söz/kaide dikkate alınmalıdır.