bilokasyon

  • latince’de "iki kez" anlamına gelen "bis" ve "yer, mekan" anlamına gelen "localis" sözcüklerinden türetilmiştir.

    bir kişinin aynı zamanda iki ayrı yerde görünmesidir. bilokasyon fenomeninde tam olarak ne olduğu kesin olmamakla birlikte, genel kanı kişinin eş bedeninin "izdüşümü" olduğudur. bilokasyona örnek olarak, kişi eş bedenini istem dışı veya isteyerek uzak bir lokasyona gönderebilir. bu eş beden fiziksel formda veya hayali formda görünebilir. kimi zaman bu eş gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede gerçek kişi gibi hareket edebilir. genellikle garip ve mekanik hareketler içerisindedir, konuşulana karşılık vermez.