beyin korteksi

  • Serebral korteks olarak da bilinen, gri madde olarak da adlandırılan, beyinde bulunan bir örtüdür.Beynin diğer kısımlarının çoğunun beyaz renkte olmasını sağlayan yalıtımın kortekste (ince doku katmanı) bulunmamasından dolayı rengi gridir. Korteks serebrum ve Cerebellum'un dış kısımlarını örter ve kalınlığı 1,5-5,0 mm arasında değişir. Korteks'in serebrum'u örten kısımı serebral korteks olarak adlandırılmaktadır.

    Serebral korteks sağ ve sol yarım küre olmak üzere iki yapısal kısıma ayrılmaktadır. Ağırlık bakımından beyinin 3'te 2'sini teşkil etmekte ve beyinin neredeyse tüm yapılarının üzerini örtmektedir. İnsan beyninin en gelişmiş kısımıdır. Düşünme, algı, ve dil gibi işlevlerden sorumludur. İşlevsellik bakımından prefrontal korteks, birincil motor korteks, birincil somatosensory korteks, görsel korteks, Wernicke kısımı ve işitsel korteks gibi kısımlara ayrılmaktadır. Yapısal olarak da Frontal lob, Oksipital lob, Parietal lob, Temporal lob ve İnsular lob olmak üzere kısımlara ayrılmaktadır.