amatör telsizcilik

 • türkiyede 7 bölgeye ayrılmış, bir hobi çalışması gibi görünsede acil durumlarda haberleşmeyi önemli ölçüde sağlayan kişilerin yürüttüğü faaliyettir.
  faaliyet yürütmek isteyen kişiler telekomünikasyon kurumunun mayıs ve kasım aylarında açmış olduğu sınavlara girer ve burada teknik, işletme, kanun ve yönetmelik konularından sınava tabi tutulurlar. her üç konudan 50 üstü alanlar b sınıfı, 75 üstü not alıp mors sınavından da başarılı olanlar ise a sınıfı belge ve çağrı kodu almaya hak kazanırlar. çağrı kodları ise üç bölümden oluşmaktadır ilk bölümü bulunduğu ülkenin kodudur. (ta**, tb**, tc** ve ym** türkiye için kullanılan çağrı kodlarıdır.) sayı kısmı ise bulunduğu bölgeyi belirtir ki türkiye 10 bölgeye ayrılmıştır. son kısım ise kişinin kendi kodudur. örnek verirsek tb3xx gibi bir kod oluşur.
  2813 sayılı telsiz kanunu ve 25406 sayılı amatör telsiz yönetmeliği ve telsiz yayın kontrolü yönetmeliğine karşı sorumludurlar.
  amatör telsizciler, telsiz ve radyo amatörleri cemiyeti altında toplanırlar. www.trac.org.tr
 • Amatör telsiz, insanların ticari olmayan amaçlarla belirlenmiş radyo frekanslarını kullandığı teknik bir hobidir.

  Amatör Telsiz – Yeni Başlayanlar İçin Hazırlık Kılavuzu
 • dahil olduğum ama çok sık aktif olmadığım topluluk. ta6ugu. :D