boşluk


  • Boşluk, ayakta durmanın güç olduğu kaygan bir zemin gibidir.

    İnsanoğlunun içinde öylesine bir boşluk vardır ki çoğumuzun yaşam serüveni bu boşluğu doldurmaya çalışmakla geçer. Kimi zaman insanlarla yamarız kendimizi, kimi zaman çeşit çeşit duygular tıkıştırırız bu boşluğa. En çok da sevgi kapatır onu. Gerçekten sevilmeye değer ve sevebilen insanlarla doldurabilirsek kalbimizi, boşluk kendiliğinden kapanacaktır zaten.