çocuk yapmak istemeyen kadın


  • Kadınlar ilk çağlardan beri "doğurganlık" özelliği ile erkeklerden ayırt edilirler. Hem biyolojik hem de toplumsal cinsiyet açısından. Bu doğurganlık özelliğinden dolayı mitolojide/Antik Yunan'da toprakla aralarında benzerlik kurulmuştur. Bu zamanla "doğa ana mucizesi" olmaktan çıkıp erkeklerin, üzerinde hüküm sürebileceği bir "varlık / mal / alan" biçimine dönüşmüştür. Çocuk sahibi olma(ma) meselesine bir bakış açısı da budur.

    Çocuk sahibi olmak istemeyen kadın yarım kadın değildir. sadece kadındır.