blog sözlük yazarlarından aforizmalar


  • İnsan, en büyük aşkı, şarap ve içki gibi bilinç kaybettiren şeylerle değil, bilinç ve kontrol mekanizmasını güçlendiren araçlarla yaşar. İrade mekanizması, kontrolü en hat safhada olduğunda, en ulvi aşkı yaşar. Fakat, o vakit aşk, insani aştan öteye gider. İşte o zaman kendi benliğimize kavuşuruz, nefsani arzularımızın benliğinden çıkarız.
    (bkz: erdeme dair chiricahua öğütleri)