hayırcıların evetçileri geri zekalı zannetmesi


  • insanı hüzünlendiren dramatik durumdur. referanduma hayır oyunun kullanılmasının ya da boş oy kullanmanın bir "ability" ya da zeka göstergesi olduğu vehmine kapılınması halidir. Halbuki öyle bir şey yoktur. hayır diyen de evet diyen de ortalama vatandaşıdır ülkenin ve bunun zeka ile ilgisi bulunmamaktadır.

    Şu da bir gerçektir ki marjinal evetçiler de hayırcılar da "bunlar insan mı" dedirten fanatik davranışlar gösterebiliyor. Bunu, bir zümreye indirgemekten çok, akıl süzgecinden geçirerek bir yargıya varmak gerekmektedir.

    Özetle şunu demeye çalışıyorum: Bir vatandaşın referanduma evet veya hayır demesi onun ileri ya da geri zekalı olduğunu belirtmez. Ancak akılla bağdaşmayacak derecede sempatizan davranışlarda bulunması (evet-hayır hiç fark etmez) onun sahip olduğu aklını ne derece verimli kullandığı(veya kullanamadığı) ile ilgili büyük izler belirtir.