bilim ile din


  • bilim ile din arasında mutlak surette bir bağlantı vardır zira bugün bilimin bu denli ilerleyişi rönesans ve kilisenin reformasyon süreci sonucunda gerçekleşmiştir. Ayrıca islam dininin kutsal kitabı olan kuran-ı kerim'in bir suresinde 'yeryüzünde gezip dolaşın da, yaradılışın nasıl olduğuna bakın.' şeklinde bir ayet mevcuttur. yine aynı kutsal kitap düşünmeyi ve akletmeyi emretmektedir. Sanılanın ve uygulananın aksine dinler bilimi önemsemektedir. Dinin evreni ve insanı daha fazla meraka teşvik edici bir unsur olması gerekmektedir. Ancak bugün dini kendi olgularına göre şekillendiren kesimler yüzünden bilimsel anlamda doğu, batı karşısında geri kalmıştır. Öyle ki evrime dair düşünceler, Darwinci evrimden daha farklı bir şekilde ilk olarak İslam düşüncesinde ortaya çıkmıştır. Ancak İslam dünyasının fikir üretmeyi bırakması hasebiyle bugün varoluşa dair konuşulmaya devam eden tek bilimsel düşünce evrimdir. halbuki islamın ilk yıllarında tıp, matematik, astronomi vb. bilim dallarında büyük ilerleme kaydedilmiş, bilimle ilişkili felsefi bir anlayış hüküm sürmüştür. konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için (bkz: sinan canan)(bkz: kimsenin bilemeyeceği şeyler)