sözlüğe siyaset sokmak


  • Üzerinde çok fazla düşünülmeden fikir beyan edilmiş olan konudur.

    Siyaset doğrudan yasam kalitemizi ve geleceğimizi etkileyeceği için kayıtsız kalınmaması gereken bir kavramdır. Sözlüğe siyaset sokmamak demek, yasam kalitemiz ve geleceğimiz hakkında fikir beyan etmemek demektir. Bana ait olan ve eninde sonunda beni etkileyecek olan bir şey hakkında fikir beyan etmiyor hatta harekete geçmiyor isem bu da aptal olduğum anlamına gelir.

    Siyaset kelimesinden, çapsız ve dar görüşlü siyasi partilerin ideolojilerini tartışmayı anlayanlar varsa, bence de sözlüğe o manada siyaset sokulmamalıdır.

    Onun dışında siyaset burada da olmalıdır.

    Edit; yazım