şekere gusül abdesti aldırmak


  • İngiliz hükümeti, İran pazarına girmek için mollalarla anlaşarak onlara da satıştan yüzde otuz pay vermesiyle başlayan olayların sonucudur.
    İngilizler iran mollalarıyla anlaştıktan bir süre sonra molla fetvaları sayesinde tüm İran şeker tüketmeye başlar.
    İngiliz cenahı, zaten herkes tüketiyor, neden artık pay verelim size diye mollalara verdiği payı keser. Bunun üzerine camilerde şekerin yavur işi olduğu ve tüketilmesinin caiz olmadığı fetvaları verilir. Çok kısa bir sürede şeker piyasası sona erer iran'da.
    Bunun üzerine mollaların payı yüzde elliye çıkarılır. Fakat İran mollaları, daha yeni verdikleri caiz değildir fetvasını nasıl bozabileceklerini kestirmezler. Sonunda bir uyanık şu fikri ortaya atar ve bu fetva sayesinde şeker tekrar İran'a ve oradan da Osmanlı'ya geçerek bölgeye hakim olur. O fetva ise şudur:
    "Tamam, şeker yavur işidir fakat yeni gelen küp yavur şekerlerine eğer çay suyuna bandırarak gusül abdesti aldırırsak, kullanması caiz ve güzel olur."