seçilme yaşının 18 olarak revize edilecek olması


  • Bu olay en az 100-150 sene önce (150 sene önce Cumhuriyet mı vardı demeyin) olsaydı desteklerdim çünkü eskiden 18 yaşında ki bir birey olgun bir şekilde davranırdı diye düşünüyorum ve genç yaşta büyük işler yapmış insanlarımız da var lakin gel gelelim şimdi li 18lik delikanlıların çoğu (hepsi demiyorum olmayanları tenzih ederim) daha ergenlikten bile çıkamamış bir görüşü olmayan gençler olduğu için bu olayı doğru bulmuyorum