teşbihte hata olmaz


  • Yanlış kullanılan bir kalıp ifade.
    "Teşbihte hata olmaz", demek, "Teş­bihte hata kabul olunmaz, her benzetme doğru ve uygun yapılmalıdır." anlamına gelir. Teşbih yani benzetme güzel yapılırsa onda hata olmaz. Oysa bugün her kötü benzetme için de bu ifadeye sığınılmaktadır. Yapılacak benzetme kötüyse ve karşı tarafı kıracaksa kaçınmak en iyisidir.