zenon


 • mesafelerin ve hareketlerin sonsuzca bölünebilir nitelikte olduğunu savunan düşünürdür.

  ona göre hareket diye bir şey yoktur, çünkü hareket eden her şey, sona ulaşmadan önce gittiği yolun ortasına ulaşmak zorundadır. bir stadyumun en ucuna varmak için, sonsuz sayıda mesafe
  katedilmelidir; çünkü önce o uca olan mesafenin yarısı katedilmelidir. Ama o yarısı
  katedilmeden önce o mesafenin çeyreği katedilmelidir. O çeyrek katedilmeden önce de o
  mesafenin sekizde biri katedilmelidir; işte bu böyle sonsuza değin gider. sonuçta, her ilk
  mesafe aralığı ikiye bölünebileceğinden, katedilmesi gereken kesin bir ilk mesafe aslında
  yoktur. Bu da böyle bir koşunun başlangıç noktası olmadığı anlamına gelir. Başlangıç yoksa
  bitiş de yoktur. Öyleyse bu hareket bizim için bir yanılsamadan ibarettir.

  zenon’un en bilinen paradoksu Yunan kahraman Akhilleus’un * adıyla anılan
  “Akhilleus ve Kaplumbağa" paradoksudur: Akhilleus ile bir kaplumbağanın yarış yaptığı
  varsayarsak, böyle bir yarışta da Akhilleus’u çok hızlı bir koşucu olarak görürsek, yavaş olan
  asla hızlı olan tarafından yenilmeyeceğine tanık oluruz. Bunun için, Akhilleus kaplumbağanın
  kendisinden belli bir mesafe önce yarışa izin vermiş olsun. Akhilleus sabit yüksek bir hızda,
  kaplumbağa da sabit düşük bir hızda koşacağından, belirli bir süre sonunda Akhilleus
  kaplumbağanın başladığı yere gelecektir. Bu sırada kaplumbağa da az da olsa yol almış
  olacaktır. Akhilleus kaplumbağanın aldığı o mesafeyi de koştuğunda, kaplumbağa yine belirli
  bir yol almış olacaktır ve bu böyle sürüp gidecektir. Sonuçta, Akhilleus hiçbir zaman
  kaplumbağanın aldığı mesafeye ulaşamayacak, onun başladığı noktaya her vardığında,
  ulaşması gereken başka bir mesafe kalacaktır. Bu durumda Akhilleus kaplumbağayı hiçbir
  şekilde geçemeyecektir.