anarko ilkelcilik


  • diğer adıyla anarko primitivizm, uygarlığın gelişimini anarşist bir perspektif ile inceleyen ideoloji. anarko ilkelciler [anarko primitivler], insanlığın gelişmesinin tek yolunu yeniden avcı-toplayıcı olmak, ve tarımın getirdiği yerleşik düzeni, sosyal statüleri reddetmek olduğunu savunur. transhümanizm'e her bir zerreleriyle karşıdırlar.
    anarko ilkelciliğin bayrağı