stendhal sendromu


  • Tıpta kabul görmüş bir sendrom olup, kişinin bir sanat eserinin güzelliği karşısında çok etkilenip kendinden geçme hali olarak tanımlanır. Bazı yemekleri de sanat eseri olarak kabul edersek, benim içli köfte karşısında yaşadığım durumdur.