kızları öteki görmeyen erkek


  • kız neydi? insandı. düz denklemi kadar temiz erkektir.
    kızlardan beklentisi, erkeklerden beklentisi kadar olan adamdır.
    öteki görmeyen... karşı cinsiyeti aklına belki, çok çok sonra gelendir.
    zekaya, karaktere bakandır.
    beklenen ideal toplum seviyesi insanıdır.