sen-siz ayrımını yapamayan insan


  • neredeyse 15 yıl olacak...
    oyunculuk seçmeleri için bir tiyatroya gitmiştim. birbirini ilk defa gören insanlarız. oda kalabalık. yirmi kişi varızdır. tiyatronun bir elemanı -şu an hatırlamadığım- bir şey sordu odadakilere teker teker. "siz" diye hitap ediyor. sıra bana geldi; önce "siz" dedi, lâfa girmeden bu kez de "sen" dedi. (bir yanlışı düzeltti sanırım kendince) öyle gücüme gitti ki, o davarlık karşısında kendimi bir an nezakete lâyık görülmeyen bir "davar" gibi hissetmiştim.
    bak gene sinirlendim.