hazcılar


  • hedonist diyebiliriz kendilerine.

    Marquis de Sade en ünlülerindedir. Haz yolunda ahlak, norm, din ve en önemlisi de vicdan veya merhamet varlığını tanımaz. Utanmak onun için tek utandırıcı ve alçaltıcı eylemdir. boyu devrilesice diyeceğim, devrildi zaati.