hazcılar


  • her moda saygı duyulmalıdır. fakat hazcılar, tiksindiklerimdir. bu hazcılar hiç bir şeyi umursamaz. ama bir keyfine dokun canavar olur. nerede kaldı sevgi çocuğu dedirtir. esas tiksinç olan bu değildir. kendi hazları söz konusu iken, hemen örgütlenen, bağıran çağıran bu hazcılar, gariban ezilirken, aç inlerken, imdat bekleyen çığlık atarken umursamazlar. varsa yoksa hazzıdır. hazları için prensipleri de yoktur. evrilir, çevrilir...