kajra vaveyla


  • kuran'da yazan ayetleri yazmakla birlikte, kuran ve İslam diniyle alakası bulunmayan yargıları yazarak provoke amaçlı girdiği entry nedeniyle üyeliğine son verilmiştir. Özgürlük demek hakaret ve iftira anlamına gelmemektedir.