bir milyoncu


  • Ülke ekonomisi hakkında turnusol kağıdı görevi üstlenebilecek dükkandır.

    Zira bu dükkanlarda ürünlerin değeri bir milyon olarak uzun süre kalmayı başaramamıştır. Bunu başaran dükkanlar ise ürün kalitesini ve sayısını ciddi anlamda düşürmüştür.