abdullah şevki


  • İnsan müsveddesi.
    Zümrüt apartmanı adlı sayfa birikintisinde - Kitap demenin diğer kitaplara hakaret sayılacağını düşünüyorum- çocuğa nitelikli cinsel istismarı ve saldırıyı ballandıra ballandıra, açık açık yazmış. Nasıl bir yayın evi ki basmışlar. Lütfen şikayet edelim!!! Cezasız kalmasın pislik
    Yayınevinin sahibini de alsalar keşke karga beyinmiş. Sapık!!!