tarım ve hayvancılıkta ilerleyememe sebebimiz


 • bu işe biraz da terimlerim kullanımını öğrenmekle başlamalıyız.

  mesela tarım. terim olarak bitkisel ve hayvansal üretimin tamamını içeren bir sözcüktür ve türkçede kökü "tar"dır. düzenlemek demektir.

  sözcüğün terim anlamını öğrendikten sonra bilimsel kısma gelebiliriz. anlamdan da anlaşılacağı üzere özellikle sürdürülebilirlik düşünüldüğünde hayvansal ve bitkisel üretim bir bütündür. biri diğerinin çıktılarını bir şekilde kullanır.

  yani soru "tarımda neden ilerleyemiyoruz?" olmalıdır.

  Bilim dallarına ve ülkemizdeki eğitim sistemine gelirsek tarımsal üretimin kendisini yapmak için verilen eğitim bugün farklı adlarla anılmaya başlansa da "ziraat mühendisliği" eğitimidir. çok genel bir şekillde sınıflandırırsak temel eğitim sonrasında ziraat mühendisliği bitkisel üretim, hayvansal üretim ve yardımcı tarımsal bölümler olarak ayrılır. bitkisel üretim kendi içinde tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak, bitki koruma (sağlığı) gibi bölümlere ayrılır. hayvansal üretim başlı başlına bir disiplindir. yardımcı tarımsal bölümlerin içinde ise tarın makineleri, sulama, tarımsal yapılar, biyoteknoloji gibi bölümlere ayrılır. yani tarımsal üretim ile ilgili her bilgi her ziraat mühendisinde bulunmaz.

  gelelim diğer kısma. işi olmayanın ya da üretimin her hangi bir konusunda yeterli eğitimi almadığı halde görev verilme durumu. mesela bitki sağlığı bölümünden mezun olanlar için bitki hekimi diyebiliriz. bu kişiler bitki zararlılarını inceler ve mücadele yöntemlerini belirlerler. ama yasalarımız zootekni bölümü mezunu olanlarının da, eczanecilik bölümü mezunu olanlarında bu konuda çalışmasına izin veriyor. ya da hayvansal üretim. yetiştiriciliği yapılacak hayvanın döllenme öncesinden alınmak istenen verimin sonlanmasına kadar geçen sürede bir hayvanın herhangi bir hastalığa yakalanmadan nasıl yetiştirileceği öğretilir. bununla birlikte veteriner hekimlik disiplininde de hayvanın sağlığının bozulması durumunda nasıl bir tedavi uygulanacağı öğretilir ve dolayısıyla sağlıklı bir hayvanın nasıl olacağı da öğretilmelidir. ama ülkemizde üretim yapma izni de verilmiştir veteriner hekimlere.

  gibi gibi. yanlışım da vardır belki ama sözün özü işi ehline vermeli.