ikinci abdülhamid


  • veya (bkz: II. Abdülhamid)

    33 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti padişahı.
    Devrinde devletin gelişmesi için ciddi adımlar atılırken (okullar açılması, yeni tabyaların kurulması gibi), bir yandan da büyük toprak kayıpları olmuştur. Bu durumu devletin askeri teçhizatı ve askeriyeyi düzenleyecek ekonomik gücünün olmamasına bağlamak da mümkündür.

    Bunların haricinde kendisinin baskı ve sansür ile iç siyasette gücünü sağlamlaştırmak istemesi sonucu "İstibdat Dönemi" olarak anılan bir dönem mevcuttur. Bu dönemde muhalefetin önünü kesmiş, tek yetkili merciinin kendisi olmasını sağlamaya çalışmıştır. II. Abdülhamid'in bu yasakçı zihniyetinin arka planında kendisine göre makul sebepleri de vardır. bu sebepleri konu alan ve olaylara sultanın gözünden bakmaya gayret ettiğim yazıma eğer dilerseniz bir göz gezdirin derim. Link için; buyrun.