g ile biten kelimeye ünlü ile başlayan ek gelmesi


 • türkçede kelimeler b, c, d, g ile bitmediği için kafa karışıklığına yol açan durumdur.
  ancak türkçe lügate girmiş yabancı kökenli bazı sözcükler g ile bitiyor tabii ki; monolog, diyalog, analog gibi.
  bu kelimeler ek aldıklarında tdk kurallarınca sonda bulunan g harfi, ğ harfine dönüşerek yazılır ve okunur.
  "monoloğu, diyaloğa, analoğu" şeklinde.
  ***
  blog sözlük'te olduğumuz için blog kelimesi en çok kullanılan kelimelerimizden. bu yüzden bununla ilgili de b1r parantez açmak gerekirse; blog kelimesini her ne kadar çoğumuz kullansak da henüz tdk sözlüğe dahil etmemiş.
  sözlükte bulunmasa da blog kelimesi için de yukarıda anlatmış olduğum türkçe yazım kuralı geçerli. yani "bloga, blogum" yazmak yanlış iken, "bloğa, bloğum" yazmak doğru olandır.*