en sevilen satırlar


  • “Koyup gitmek var ya şu dünyayı / Kahveleri, tavşankanı çayları / Kitapları, dergileri, ozanları / Çatılardan dökülen mavi şarabı / Bedava meyhanesinden gökyüzünün” (…) “Biliyorum başka dünya yok / Varsa yoksa bu dünya / Biliyorsun demir, kalsiyum, azot / Hepsi var yattığım yerde / Ama ben yokum gül türküsü söyleyecek / Hayat yok, en güzel biçimi örgütlenmenin”