komünist manifesto


  • Atara atar gidere gider tarzı yazılmış bir şey bu bence. Bize şöyle bÖyle diyormuşsunuz, öyleyiz anasını satim. Ağa babasıyız hem de. Bunun gibi ifadeler mevcut kitapta. Proleterya yönetimi ele geçirdiğinde burjuvaziye dönüşmeyeceğini nereden biliyorlar bunu anlamış değilim.