şeb-i yelda


 • Şeb-i yelda’yı müneccimle muvakkit ne bilir

  Müptela-i gama sor kim geceler kaç saat

  Fuzuli (1)

  Uzun geceyi ne falcılar ne de zaman ölçenler bilemez.

  Onun kaç saat sürdüğünü gam çekenlere sor.”

  edit: alıntı