dmlabrb


  • Üye başlıklarının, üyenin kendisi tarafından değil de başkaları tarafından açılmaya değer görüldüğünde daha anlamlı olduğunu hatırlatan üyemizdir. yine de hoş gelmiştir.

    İnternetteki sözlüklerin gitgide instagramlaşması sonucu bu yaklaşım anlaşılabilir lakin blog sözlük hâlâ o tür bir sözlük olmamak için direnmektedir.*