medusa


  • Athene’nin kalkanında yahut zırhında bir tasvirinin bulunduğu ve görenleri taşa çeviren bir karakterdir. Hatta güzel tanrıça athene bu yüzden birçok savaştan galip olarak çıkmıştır.