yıkık


  • genelde karşıdakini küçümsemek için kullanılan kelimedir.
    ayakta duramayan, özgüvensiz, çaresiz ve ne yapılırsa yapılsın bu hallerden kurtulamayacak bir karakter olarak düşünülebilir.