kalbin akla yenik düşmesi


  • Çocukluk ve gençlik yıllarında sıklıkla yaşanılan mağlubiyettir.
    Bu huysuz ikili, olgunluk çağında bir miktar dengelenir.
    ömrün son demlerinde hakimiyet tekrar kalbe geçebilir.

    İç dünyamda savaşın ibresi genelde kalbimden yanadır. Bu yüzden "savaş meydanı"mda yaralı eksik olmamaktadır.