d e v a m


  • Taraf tutmamakla birlikte, sırf şartlar eşitlensin diye açtığım başlıktır.

    nası yani ya, tamam'cılar tomar tomar entry basacak ama münhasır okuyucu bunun bir de
    "d e v a m" alternatifi olduğunun bilincinde olmayacak?!

    skandaldır efendim; sosyal, demokratik laik bir hukuk devletinin gereklerine terstir; aykırıdır.

    ezcumle arkadaşlar, beni bir ak parti propogandisti gibi algılamayın ama bu başlık da burada dursun. Durmalı çünkü... Bulunmalı..