mola yerlerinin olmazsa olmazları


  • hem yemek yemenin hem de o yemeği sindirdikten sonra dışarı atmak için gerekli olan tuvaletlerin (kibarcası wc) pahalı olmasıdır.