osmanlı'yı sahiplenmeyen türk


  • ecdada sahip çıkmak mühim mesele olduğundandır ki bir parçası eksik kalan kişidir. sadece osmanlı için değil, milletimizin geçmişinde yer alan her bir izi az da olsa bilmek ve saygı duymak, sahiplenmek gerekir.

    mustafa kemal atatürk'ün birkaç sözüyle noktayı koymak dilerim:

    “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hâl alır.”

    “Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”