vakit varken tomurcukları topla


  • ölü ozanlar derneğinden bir alıntı.
    "vakit varken tomurcukları topla. zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek, yarın ölüyor olabilir."