vefat etmeden kısa süre önce ölümden bahseden insanlar