insanı değiştiren şeyler


  • Birçok şey vardır ama en etkilisi ölümdür bence, hele ki çok yakınına gelmişse bu şey öyle bir değişirsin ki sadece sen değil çevrendeki her şey değişir.